جستجو

ترکیب سبزیجات خرد شده

0 تومان
decrease increase
اشترک گذاری
کرفس قلیه ماهی سوپ آش پلو

کوکو

قورمه

%20 %10 %30 %30 تره
%90 %60 %20 %30 %20 %40 جعفری
%90 %40 %30 %20 %20 %10 گشنیز
%30 %5 اسفناج
%30 %20 شوید
%10 %15 شنبلیله
%10 %10 سیر
%10 نعنا

ترکیب سبزی قورمه سبزی درشهرهای مختلف

قورمه سبزی یکی ازخورش های اصیل ایرانی است که طرفداران زیادی دارد وغالبا درهرخانه ای بار گذاشته است.عطروبوی وسوسه انگیز آن همه جا را در بر میگیرد.اما سوال این است که چرا گاهی عطروطعم قورمه سبزی بهتر میشد؟درجواب بایدگفت که علاوه بر روش ٍٍبخت نسبت سبزی قورمه سبزی نیز در خوشمزگی آن تاثیربسزایی دارد.

نسبت سبزی قورمه سبزی در تهران

درتهران سبزی قورمه سبزی متشکل ازتره وجعفری به نسبت برابر به اضافه مقدارکمی شنبلیله است.

نسبت سبزی قورمه سبزی در(فارس وخوزستان)

سبزی قورمه سبزی درفارس وخوزستان ترکیبی ازتره-جعفری-شوید-اسفناج یا برگ چغندر(یا هردو به یک اندازه) شنبلیله و سیرسبز است.مقدار شوید-شنبلیله و سیرسبز حدود یک چهارم و مقدارگشنیز و اسفناج یک دوم تره و جغفری است.

نسبت سبزی قورمه سبزی درآذرباییجان

سبزی قورمه سبزی درآذربایجان مرکب از تره-جعفری-گشنیزبه نسبت یک-یک چهارم به ترتیب است.چند برگ اسفناج یا برگ چغندر و ترخون نیز بسته به فصل اضافه شود.

نسبت سبزی قورمه سبزی به زعم نگارنده

به زعم نگارنده بهترین نسبت قورمه سبزی عبارت است تره-جعفری-گشنیز-اسفناج و شنبلیله به نسبت یک و یک دوم و یک دهم است.

نسبت سبزی کوکوسبزی

نسبت سبزی کوکوسبزی تازه

سبزی کوکو سبزی به طورکلی شامل تره-گشنیز-جعفری-شویدوکاهو بوده که از این میان بیشترین مقدار مربوط به تره و بعدگشنیز است.

نسبت سبزی کوکوی تره

برخی افراد برای تهیه کوکو سبزی فقط از تره و بیازچه استفاده می کنند از ترکیب تره و بیازچه به نسبت2به1میتوان کوکوی تره درست کرد که بسیار خوشمزه و دلچسب است.

نسبت سبزی کوکوتبریزی

در تبریز برای درست کردن کوکوسبزی از ترکیب تره و اسفناج به نسبت 4به1استفاده میشود که طعم و مزه منحصر به فردی دارد.این کوکوبه دلیل داشتن تره و اسفناج برای افراد مبتلا به فقر آهن بسیار مفید است.

نسبت سبزی کوکوساده

میتوان در ترکیب سبزی کوکو فقط از تره-گشنیز و جعفری به نسبت 3به2 استفقده کرد.

سبزی کوکو با برگ چغندر و کاهو

برخی افراد سبزی کوکو را ترکیبی از تره-جعفری-برگ چغندر-ساقه بیازچه-ترخون و کاهو درنظر میگیرند نسبت همه سبزیجات در این ترکیب برابر بوده و فقط کاهو1/4بقیه خواهد بود.

کالری سبزیجات:

کالری مقدار نام محصول
25 100گرم اسفناج
75 1لیوان باقلا بخته
35 100گرم باقلا خشک
100 100گرم باقلا سبز
40 100گرم بامیه
42 100گرم بیاز
30 1عدد بیازکوچک
42 100گرم بیاز
35 100گرم هویج
3 1عدد تربچه
25 100گرم جعفری
45 100گرم چغندر
80 100گرم ذرت
25 100گرم ریحان
5 1تکه سیر
20 1عدد فلفل دلمه
15 100گرم کرفس
30 100گرم لوبیا سبز
50 100گرم نخودفرنگی
کرفس قلیه ماهی سوپ آش پلو

کوکو

قورمه

%20 %10 %30 %30 تره
%90 %60 %20 %30 %20 %40 جعفری
%90 %40 %30 %20 %20 %10 گشنیز
%30 %5 اسفناج
%30 %20 شوید
%10 %15 شنبلیله
%10 %10 سیر
%10 نعنا

ترکیب سبزی قورمه سبزی درشهرهای مختلف

قورمه سبزی یکی ازخورش های اصیل ایرانی است که طرفداران زیادی دارد وغالبا درهرخانه ای بار گذاشته است.عطروبوی وسوسه انگیز آن همه جا را در بر میگیرد.اما سوال این است که چرا گاهی عطروطعم قورمه سبزی بهتر میشد؟درجواب بایدگفت که علاوه بر روش ٍٍبخت نسبت سبزی قورمه سبزی نیز در خوشمزگی آن تاثیربسزایی دارد.

نسبت سبزی قورمه سبزی در تهران

درتهران سبزی قورمه سبزی متشکل ازتره وجعفری به نسبت برابر به اضافه مقدارکمی شنبلیله است.

نسبت سبزی قورمه سبزی در(فارس وخوزستان)

سبزی قورمه سبزی درفارس وخوزستان ترکیبی ازتره-جعفری-شوید-اسفناج یا برگ چغندر(یا هردو به یک اندازه) شنبلیله و سیرسبز است.مقدار شوید-شنبلیله و سیرسبز حدود یک چهارم و مقدارگشنیز و اسفناج یک دوم تره و جغفری است.

نسبت سبزی قورمه سبزی درآذرباییجان

سبزی قورمه سبزی درآذربایجان مرکب از تره-جعفری-گشنیزبه نسبت یک-یک چهارم به ترتیب است.چند برگ اسفناج یا برگ چغندر و ترخون نیز بسته به فصل اضافه شود.

نسبت سبزی قورمه سبزی به زعم نگارنده

به زعم نگارنده بهترین نسبت قورمه سبزی عبارت است تره-جعفری-گشنیز-اسفناج و شنبلیله به نسبت یک و یک دوم و یک دهم است.

نسبت سبزی کوکوسبزی

نسبت سبزی کوکوسبزی تازه

سبزی کوکو سبزی به طورکلی شامل تره-گشنیز-جعفری-شویدوکاهو بوده که از این میان بیشترین مقدار مربوط به تره و بعدگشنیز است.

نسبت سبزی کوکوی تره

برخی افراد برای تهیه کوکو سبزی فقط از تره و بیازچه استفاده می کنند از ترکیب تره و بیازچه به نسبت2به1میتوان کوکوی تره درست کرد که بسیار خوشمزه و دلچسب است.

نسبت سبزی کوکوتبریزی

در تبریز برای درست کردن کوکوسبزی از ترکیب تره و اسفناج به نسبت 4به1استفاده میشود که طعم و مزه منحصر به فردی دارد.این کوکوبه دلیل داشتن تره و اسفناج برای افراد مبتلا به فقر آهن بسیار مفید است.

نسبت سبزی کوکوساده

میتوان در ترکیب سبزی کوکو فقط از تره-گشنیز و جعفری به نسبت 3به2 استفقده کرد.

سبزی کوکو با برگ چغندر و کاهو

برخی افراد سبزی کوکو را ترکیبی از تره-جعفری-برگ چغندر-ساقه بیازچه-ترخون و کاهو درنظر میگیرند نسبت همه سبزیجات در این ترکیب برابر بوده و فقط کاهو1/4بقیه خواهد بود.

کالری سبزیجات:

کالری مقدار نام محصول
25 100گرم اسفناج
75 1لیوان باقلا بخته
35 100گرم باقلا خشک
100 100گرم باقلا سبز
40 100گرم بامیه
42 100گرم بیاز
30 1عدد بیازکوچک
42 100گرم بیاز
35 100گرم هویج
3 1عدد تربچه
25 100گرم جعفری
45 100گرم چغندر
80 100گرم ذرت
25 100گرم ریحان
5 1تکه سیر
20 1عدد فلفل دلمه
15 100گرم کرفس
30 100گرم لوبیا سبز
50 100گرم نخودفرنگی
فیلترها
Sort
display