جستجو

مراحل تولید

:مراحل توليد محصولات درشرکت سبزیجات آماده فرآوری نوچین طمع تک بانوی آفتاب با برند بوسان سبز

* كشت سبزيجات و ميوه جات در محيطي كاملاً سالم و بهداشتي تحت نظارت وزارت بهداشت

* آبياري كليه محصولات با آبي كاملاً سالم و عاري از وجود هرگونه ويروس و ميكروب

* نظارت برمرحله رشد محصولات توسط متخصصين كشاورزي

* برداشت محصولات تحت نظارت متخصصين وزارت بهداشت

* انبار نمودن محصولات در سالن مخصوص نگه داري محصولات خام و مواد اوليه

* ورود محصولات به سالن جهت پاك كردن اوليه _ تحت نظارت دقيق متخصصين شركت و وزارت بهداشت

* ورود به مرحله شستشو : مرحله شستشو داراي 6 مرحله مجزا مي باشد

شستشوي مرحله اول

بصورت كاملاً مكانيزه _ هدايت از سالن پاك كردن به سالن شستشوي اوليه

شستشوي مرحله دوم

غوطه ور كردن كليه محصولات در پالتهاي بزرگ جهت ته نشين شدن كليه رسوبات

شستشوي مرحله سوم

شستشوي كامل سبزيجات و محصولات بدون دخالت دست ، با دستگاه هاي تمام اتوماتيك جهت آماده سازي براي ورود به سالن ضدعفوني كننده

مرحله چهارم شستشو

در اين مرحله كليه محصولات توسط دستگاه هاي فوق مدرن ازن با پلسما ی سرد ضد عفوني مي شوند و پس از این مرحله كليه محصولات توسط متخصصين شركت و وزارت بهداشت كنترل مي گردند

مرحله پنجم شستشو

در اين مرحله محصولات شسته شده به سالن سانتريفيوژ وارد شده و توسط دستگاه هاي مدرن كاملا خشك و عاری از آب خواهند شد.

مرحله بسته بندي

محصولات آماده و شسته شده با نوار نقاله به سالن بسته بندي انتقال داده مي شوند و پس از انجام مرحله قرنطينه و تست هاي مختلف و مرحله كنترل كيفيت بدون دخالت دست با دستگاه هاي AUTO PACKAGING كه به تائيد وزارت بهداشت رسيده است بسته بندي مي شوند

مرحله قرنطينه

در اين مرحله مسئول آزمايشگاه از محصولات بسته بندي شده در انبار نمونه برداري مي کند که اين آزمايشات شامل آزمون هاي فيزيکي شامل رنگ و بو طعم و آزمايشهاي شيمي همانند : درصد رطوبت ، خاکستر کل و خاکستر محلول در اسيد و آزمون ميکروبي شمارش کلي ميکرو اوگانيم ها ، شمارش کلي فرم ، شناسايي E - Coil ، سالمونلا ، تست انگل مي باشد

پس از آماده شدن جواب آزمايش توسط مسئول آزمايشگاه و تائيديه مسئول فني آزمايشگاه محصولات بسته بندي شده از قرنطينه خارج شده و توسط ماشين هاي يخچالدار با رعايت زنجيره سرد وارد بازار مصرف مي شوند

فیلترها
Sort
display